• Redaktor naczelny: Klaudyna Mazurewicz 

  • Z-ca red.naczelnego: Jacek Konikowski, Stefan Mazurek,

  • Sekretarz redakcji: Piotr Górecki

  • Redakcja: Tomasz Zurawski, Jacek Szewalski, Marlena Siwiec, Janek Wawrzecki

  • Współpracownicy: Tatiana Legierska, Marcin Miodowicz
  • Stażyści: Anna Majkowska-Binczyk

  • Reklama: Karolina Adamiak, Marta Malinowska

  • Obsługa IT: Roman Porkalowski, PM

  • Kontakt z redakcją


 
Top