W trosce o respektowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu, Magazyn Businessman.com publikuje niniejszy dokument, w którym informuje i szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane dane, przekazane przez Użytkowników.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Magazyn Businessman.com zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z części swoich zasobów w sposób anonimowy. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem strony, konieczne jest dokonanie pełnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

W trakcie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, nazwy redakcji a także jej adresu. Pozostałe dane osobowe wymienione w formularzu rejestracyjnym nie są danymi obligatoryjnymi, niezbędnymi do realizacji pełni usług. Ich podanie ma charakter dobrowolny, a użytkownik sam decyduje o tym które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

Magazyn Businessman.com przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

Wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników Magazyn Businessman.com zbierane są w celu umożliwienia im logowania do serwisu i uzyskania pełnego dostępu do jego zasobów. Wykorzystuje się je do prowadzenia, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o produktach i usługach Magazyn Businessman.com oraz usługach innych firm z nami współpracujących, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych (pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania) oraz wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami, dotyczącymi Magazyn Businessman.com (o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Magazyn Businessman.com).

Magazyn Businessman.com co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. Magazyn Businessman.com może wyjawić:
  • anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczy osób odwiedzających serwis. Dane te jednak nie pozwalająca identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych oraz prawo do ich modyfikacji

Użytkownikom, udostępniającym dane osobowe, Magazyn Businessman.com gwarantuje prawo do ich wglądu, aktualizowania zgromadzonych treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres redakcja@magazynbusinessman.com

Zabezpieczenie danych

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników, przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo.

Magazyn Businessman.com zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowany przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Zmiany w Polityce Prywatności

Magazyn Businessman.com może zdecydować się na wprowadzenie zmian w zasadach polityki prywatności. W takim przypadku poinformuje o tym wszystkich zainteresowanych, umieszczając zawiadomienie na stronie serwisu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Top