Prezydent nie ujawnia treści i nazwisk ekspertów - autorów 4 ekspertyzy dotyczących sytuacji wokół Trybunału.Organizacja Sieć Obywatelska Watchdog dowiedziała się, jakie kroki podjęła Kancelaria Prezydenta ws. zmian wokół Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nie było wiadomo, czy Prezydent przy podejmowaniu decyzji ws. Trybunału podpierał się analizami ekspertów. Pytania o opinie “zamówione w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015r.” Watchdog złożył do Kancelarii 1 grudnia. W odpowiedzi 22 stycznia uzyskał informację, iż nie zamawiano we wskazanym okresie analiz dotyczących sytuacji związanej z TK. Jednocześnie jednak poinformowano, że zawarto umowy ws. TK, natomiast wg Kancelarii nie dotyczyły one… nowelizacji ustawy o TK. Trudno to wszystko zrozumieć.

W końcu Sieć Obywatelska Watchdog uzyskała umowy o dzieło skonstruowane wg następujących pytań:

Czy przy zgłoszeniu kandydatów na sędziów doszło do naruszenia prawa w kontekście ustawy o TK i Regulaminu Sejmu, w zakresie podmiotu uprawnionego i terminu zgłaszania kandydatów na sędziów?
Czy uchwała Sejmu RP o wyborze sędziego TK podjęta częściowo na podstawie ustawy o TK, a częściowo na podstawie Regulaminu Sejmu jest ważna i skuteczna?
Czy Sejm RP następnej kadencji może podjąć uchwałę stwierdzającą brak mocy prawnej uchwały podjętej, z naruszeniem prawa, przez Sejm poprzedniej kadencji?
Czy Sejm ustępującej kadencji może, ewentualnie powinien, dokonywać wyboru sędziów TK, których kadencja wygasa pod rządami Sejmu następnej kadencji?

Trzy z powyższych umów zostały zawarte 3 grudnia, jedna – 4 grudnia. Co więcej, wszystkie miały zostać wykonane w terminie do 4 grudnia. Niestety pismem z dnia 27 stycznia zostaliśmy poinformowani, że ekspertyzy nie stanowią informacji publicznej, a dane ich autorów podlegają ochronie prywatności – wbrew jednolitej linii orzeczniczej sądów.

Stało się to przedmiotem naszego sporu z Prezydentem i 2 lutego złożyliśmy skargę do sądu na bezczynność Kancelarii Prezydenta. Opinie prawne wydawane na zlecenie Prezydenta RP niewątpliwie odnoszą się bezpośrednio do tego organu, służąc Prezydentowi przy realizacji przewidzianych prawem zadań publicznych. Ponadto z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP wynika prawo dostępu do wszelkich dokumentów, które znajdują się w posiadaniu organu.
| Sieć Obywatelska Watchdog , Borys Bura |
#end.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Top