Radius Projekt i Bau und Technik, które prowadziły od dwóch tygodni spór prawny podpisały porozumienie. Inwestor cofa wniosek o upadłość Bau und Technik, a Generalny Wykonawca zabezpieczenia na hipotece inwestycji.


To najważniejsze postanowienia porozumienia podpisanego w dniu 14.11.2013 pomiędzy stronami sporu, do którego doszło po wypowiedzeniu przez Radius Projekt umowy na realizację budowy przez Bau und Technik.

Spór dotyczył projektu inwestycyjnego Osiedla Centroom, zakładającego budowę 355 mieszkań w ramach kompleksu 4 budynków mieszkalnych w Warszawie (łączna powierzchnia 18.500 m2 PUM), który realizowany był od końca 2010 roku do połowy 2013 roku.

Porozumienie zakłada cofnięcie przez inwestora wniosku o upadłość Bau und Technik oraz wykreślenie roszczeń Bau und Technik z hipoteki inwestycji. Jednocześnie obie strony zobowiązały się do polubownego zakończenia sporu i dokonania wzajemnych rozliczeń. W przypadku rozbieżności finansowych, powołany zostanie biegły sądowy.

W celu należytego i terminowego wykonania inwestycji dokończeniem budowy zajmie się Radius Projekt. "Naszym priorytetem było zakończenie sporu i dokończenie inwestycji w ramach czasowych przewidzianych w umowach z lokatorami, tj. do końca 2013 roku"– stwierdza Krzysztof Janiszewski, prezes Radius Projekt.

"Polubowne zakończenie sporu jest dla nas satysfakcjonujące i zgodne z polityką firmy." – komentuje Zarząd Bau und Technik Polska.

| Bellini Capital |
#end.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Top