Spółki jawne i komandytowe będzie można zakładać online – takie ułatwienia przewiduje projekt założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych i innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort planuje także wprowadzić niższe opłaty sądowe dla spółek zakładanych online oraz elektroniczną formę rozwiązania i wprowadzania zmian w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych lub jawnych.

To kolejne propozycje udogodnień dla firm obok funkcjonującej od dłuższego czasu możliwości założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet. Zakładanie spółki z o.o. przez internet się przyjęło i jest wykorzystywane coraz powszechniej. Np. w grudniu 2012 r. wśród zarejestrowanych spółek z o.o. już 26 proc. założono drogą elektroniczną. Teraz ma to być możliwe również w przypadku spółek jawnych i komandytowych, czyli spółek osobowych.

– Założenia zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczą umożliwienia zakładania spółek jawnych i komandytowych przez internet, co oznacza w praktyce możliwość ich założenia w ciągu 24 godzin – mówi Małgorzata Samborska, senior menedżer w dziale doradztwa podatkowego w firmie Grant Thornton. – Pamiętajmy jednak, że zakładanie takiej spółki odbywa się przy użyciu wzorca, który znajduje się w systemie teleinformatycznym, co oznacza, że nie możemy w sposób dowolny regulować praw i obowiązków pomiędzy wspólnikami a spółką.

Ekspertka podkreśla, że to oznacza ograniczenie rodzaju wkładów wnoszonych do spółki, która jest zakładana elektronicznie.

– To jednocześnie oznacza, że wkładem do spółki jawnej czy komandytowej mogą być tylko wkłady pieniężne albo określone wkłady rzeczowe, np. jakieś ruchomości. Natomiast nieruchomości lub przedsiębiorstwo już nie będzie mogło być takim wkładem do spółki zakładanej przez internet przy użyciu wzorca – podkreśla Małgorzata Samborska.

Podobnie jak w przypadku zakładania przez internet spółki z o.o. będzie istniała cały czas alternatywna forma założenia spółki jawnej i komandytowej przed notariuszem.

– Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców jest fakt, że planuje się niższe opłaty sądowe przy założeniu spółki z użyciem systemu teleinformatycznego – mówi ekspertka.

Projekt założeń przewiduje obniżenie opłat sądowych od wniosków spółek, których umowy zawarto on-line na podstawie wzorca (chodzi tu o wniosek o pierwszy wpis oraz wniosek o zarejestrowanie zmian umowy w formie elektronicznej). Podatek od czynności cywilnoprawnych ma być płacony za pomocą formularza on-line przy składaniu wniosku o wpis spółki z o.o., spółki komandytowej albo jawnej do rejestru. Opłaty od wniosków składanych on-line do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku ww. typów spółek mają być także uiszczane wraz z danym wnioskiem.

Ułatwienia dotyczyć będą nie tylko zakładania spółek jawnych i komandytowych, ale również sposobu podejmowania przez nie uchwał.


– Będzie można dokonywać on-line zmian umów spółek, wnioskować o rozwiązanie spółki, ale też podejmować uchwały, np. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Każdy z udziałowców będzie zobowiązany oddać swój głos, natomiast nie będą oni zmuszeni głosować w jednym miejscu i czasie. Jednak każdy z nich będzie zobowiązany do tego, żeby się zarejestrować w systemie i w określonym terminie oddać swój głos – wyjaśnia Małgorzata Samborska.

Z założeń projektu zmian powstanie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który trafi pod obrady rządu. /Newseria/

Zalety rejestracji spółki online

  • rejestracja firmy przez Internet = szybciej i taniej. Średni czas pełnej rejestracji spółki (wraz ze wszystkimi dokumentami) to 1-2 dni robocze (do momentu pierwszego spotkania lub rozmowy z Klientem)
  • rejestracja sp. z o.o. przez Internet = formalności zostały znacznie uproszczone
  • spółka 24  = brak potrzeby organizacji wizyty u Notariusza= realnie spółka w 24 godziny w dni robocze a  brak umowy podpisywanej w obecności Notariusza to oszczędność dla Państwa około 500 zł

Wady rejestracji spółki przez Internet.

  • wzorzec umowy nie pozwała na edycję zapisów oraz wprowadzenie własnych zapisów. 
  • czasami system informatyczny dla trybu rejestracji spółki S24 zawodzi lub jest niedostępny
  • kapitał zakładowy spółki to tylko wkład gotówkowy, nie można wprowadzić aportu.

#end.

 
Top