Food and Drug Administration wydała ostrzeżenie, że Tylenol firmy Johnson&Johnson, zawierający paracetamol może wywoływać wysypki i inne poważne objawy skórne. Ostrzeżenie dotyczy także innych leków przeciwbólowych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych.


W swoim raporcie FDA opisuje niekorzystne zdarzenia rzadkich reakcji na paracetamol, który doprowadził do wielu hospitalizacji a nawet zgonów. Jak oświadczyła FDA, w każdym przypadku czynnikiem wywołującym reakcję (także skórną) był paracetamol.

Dlatego FDA wymaga aby wszystkie leki zawierające paracetamol były wydawane na podstawie recepty. Wymagania dotyczą także innych leków przeciwbólowych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak Advil firmy Pfizer, i Aleve firmy Bayer. Agencja dodaje, że wszystkie osoby, u których pojawiła się wysypka w trakcie zażywania paracetamolu lub po jego odstawieniu, powinny skontaktować się z lekarzem.

FDA dodaje, że paracetamol jest jednym z najczęściej stosowanych leków w USA i obecnie występuje jako składnik ponad 600 leków. Zarazem FDA informuje, że J&J obniżył maksymalną zalecaną dawkę paracetamolu w Tylenolu, począwszy od roku 2011, ze względu na notowane przypadki przedawkowania i uszkodzenia wątroby.

W podsumowaniu komunikatu FDA przypomniała, że od 1969 do 2012 r. odnotowano przynajmniej 107 przypadków trzech rodzajów chorób skóry, które zaowocowały 67 hospitalizacjami i 12 zgonami z powodu nadużycia paracetamolu. W efekcie producentom został postawiony wymóg stosowania dodatkowych ostrzeżeń, a dawka paracetamolu w jednej tabletce powinna wynosić do 325 miligramów
Termedia#end.

 
Top