Poczta Polska wprowadza nowości: e-znaczek, usługę elektronicznego – smsowego lub mailowego – potwierdzenia dostarczenia lub zwrotu przesyłki poleconej. Kolejne nowatorskie rozwiązanie to e-awizo, Neokartka i poczta hybrydowa

Powiadomienie klienta o dostarczeniu lub zwrocie wysłanej przez niego przesyłki poleconej to duża oszczędność czasu i wygoda, podobnie jak e-awizo – mówi Kinga Dobrzyń, dyrektor Biura Rozwoju Usług Listowych Poczty Polskiej. – Dostaniemy informację o przesyłce, którą właśnie wysłaliśmy, gdy jesteśmy w pracy czy w ogóle poza domem. Albo o przesyłce, która na nas czeka w placówce pocztowej.

Elektroniczne potwierdzenie doręczenia bądź zwrotu przesyłki poleconej już jest dostępne dla klientów.

– Do jego otrzymania wystarczy wpisanie na dowodzie nadania również numeru telefonu lub adresu e-mail – mówi Kinga Dobrzyń. – Dzięki temu nadawca w chwili doręczenia otrzyma stosownie zawiadomienie, a jeśli adresat nie odbierze tej przesyłki, to przesłana zostanie informacja o dacie zwrotu przesyłki – dodaje.

Z kolei dyspozycję o chęci otrzymywania elektronicznego mailowego lub smsowego awizo będzie można złożyć bezpłatnie w najbliższej miejscu zamieszkania placówce pocztowej. Elektroniczne awizo będzie na początkowym etapie używane na równi z papierowym.

– Później stopniowo będziemy przechodzić tylko i wyłącznie na elektroniczny kanał informacyjny. Dla wybranych przesyłek, chociażby nadawanych przez sądy, będą to równolegle zawiadomienia papierowe i elektroniczne – wyjaśnia Dobrzyń.

Od przyszłego roku klienci będą mogli także zgłosić dyspozycję otrzymywania zawiadomień o oczekującym w placówce liście poleconym za pośrednictwem internetu. Każdy klient będzie mógł utworzyć swoje indywidualne konto na stronie internetowej. Otrzyma login i hasło. Konto umożliwi klientom monitorowanie przesyłek, obserwację historii swoich nadań, złożenie dyspozycji e-awizo czy dosłania przesyłek.

neoKartka i poczta hybrydowa

E-awizo i elektroniczne potwierdzenie doręczenia lub zwrotu przesyłki to nie jedyne innowacje Poczty Polskiej. Za pomocą serwisu neoKartka.pl możliwe jest wysłanie kartki okolicznościowej, która zostanie wydrukowana, a następnie dostarczona w tradycyjnej formie. Mobilna wersja serwisu pozwala na przesłanie zdjęcia ze smartfonu lub tableta – jako kartki pocztowej.

Poczta pracuje również nad wdrożeniem usługi e-znaczka i e-listu.

– W przypadku e-znaczka, klient będzie mógł dokonać zakupu znaczka przez internet, wydrukować go, przykleić na przesyłkę i nadać ją za pośrednictwem skrzynki pocztowej. Natomiast e-list będzie przesyłką nadawaną mailowo i doręczaną klientowi w sposób tradycyjny – tłumaczy dyrektor Biura Rozwoju Usług Listowych.

Dla nadających paczki udogodnieniem jest z kolei możliwość zarejestrowania przesyłki i wydrukowanie dowodu nadania przez internet. Następnie taką przesyłkę trzeba zanieść do wybranej placówki pocztowej, gdzie można ją od razu wysłać bez tracenia czasu na formalności.

Zmiany w Poczcie Polskiej to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów dotyczące wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych.

– Chcemy, żeby nasze podstawowe usługi były postrzegane jako nowoczesne, odpowiadające obecnym wyzwaniom rynku, jak również oczekiwaniom klientów – mówi Kinga Dobrzyń. – Najczęstszą grupą odbiorców tego typu usług są ludzie młodzi, do 30. roku życia, natomiast są to usługi dobrze postrzegane także przez innych klientów indywidualnych i biznesowych – dodaje. | Newseria | #end.

 
Top