Kosmetyki zawierające jedną z 17 substancji wskazanych przez Komisję Europejską są szkodliwe dla zdrowia, gdyż zaburzają gospodarkę hormonalną organizmu.

Komisja Europejska opublikowała listę 553 substancji, które wykazały* działanie zakłócające prawidłowe działanie układu hormonalnego. Lista ta jest podzielona na kategorie: W kategorii 1 znajduje się 194 substancji. Są to składniki produktów, które w badaniach na zwierzętach wykazały powodowanie zaburzeń endokrynologicznych (czyli zakłócających gospodarkę hormonalną). Wpis na listę nie jest jeszcze ostatecznym dowodem na to, iż dana substancja będzie miała taki sam wpływ na organizm człowieka. Wyniki eksperymentów na zwierzętach pozwalają jednak stwierdzić, że substancje te są podejrzewane o powodowanie zaburzeń gospodarki hormonalnej również u ludzi.

Oto lista 17 substancjach z kategorii 1 ze względu na ich obecność w produktach kosmetycznych.
/optivita nutrition/
#end.

 
Top