W Sejmie podjęto pracę nad projektem nowelizacji Prawa Bankowego przewidującym min. zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Bankowy tytuł egzekucyjny to relikt minionych czasów. Rozwiązania dotyczące egzekucji zawarte w Prawie bankowym są korzystne wyłącznie dla sektora finansowego. Zawierając umowę kredytową z bankiem musimy również podpisać klauzulę dotyczącą poddaniu się dobrowolnej egzekucji. W praktyce oznacza to, że gdy przestaniemy terminowo spłacać zadłużenie, kredytobiorca ma prawo wystawić przeciwko nam tytuł egzekucyjny, będący podstawą do wszczęcia procesu egzekucji komorniczej.

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument wystawiany wyłącznie przez banki, stanowiący zabezpieczenie dla instytucji, który przyjmuje formę oświadczenia stwierdzającego istnienie wierzytelności instytucji wobec klienta, który zaciągnął kredyt lub ustanowił na jej rzecz zabezpieczenie wierzytelności.

Konieczność likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego podyktowana jest jego nadużywaniem przez instytucje finansowe. Bankowi wygodniej jest wszcząć egzekucje niż prowadzić postępowanie ugodowe z kredytobiorcą. Egzekucja nie jest czasem jedynym skutecznym rozwiązaniem nie tylko, że zwiększa po przez koszty i karne odsetki zadłużenia to jeszcze prowadzi do bankructwa.Korzystanie przez banki z tej procedury spowodowało upadłość wielu polskich przedsiębiorstw a prywatne osoby doprowadziło do bankructwa.

Zawarcie umowy kredytowej to nic innego jak świadczenie usługi finansowej przez bank, strony umowy winny mieć równe prawa i obowiązki wobec siebie. Niestety od lat sektor bankowy, który jest w dużej części już sprywatyzowany, korzysta z różnego rodzaju przywilejów. Traktuje swoich klientów drugorzędnie stawiając im często zaporowe warunki, na które niestety czasem się musza się zgodzić będą w złej kondycji finansowej. Bankowy tytuł egzekucyjny pomaga bankom utrzymywać dalej pozycje dominującą na rynku.

Bankowy tytuł egzekucyjny do likwidacji, koniec z przywilejami – jak wolny rynek – to wolny rynek – i równe prawa dla wszystkich jego uczestników.

Tomasz Błeszyński Doradca Rynku Nieruchomości #end.

 
Top