Polska jest drugim największym producentem palet na świecie. W zeszłym roku wyprodukowaliśmy ponad 18 mln palet, czyli jedną czwartą wszystkich palet produkowanych na świecie.

W Polsce w 2012 r. 102 producentów wyprodukowało łącznie18,2 mln europalet, o 1,7 proc. więcej niż w 2011 r. Więcej produkują jedynie Niemcy. Zdecydowana większość z nich (ponad 17,5 mln) to palety typu EUR o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm. Do tego w Polsce naprawiono ponad 4,3 mln palet, o 100 tys. więcej niż rok wcześniej. Wynika to z tego, że przedsiębiorcy poszukują oszczędności i są bardziej skłonni do naprawiania palet niż do kupowania nowych.

Do tej pory europalety posiadały oznaczenia EPAL oraz EUR w owalu, co jest zastrzeżonym znakiem towarowym Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC). Od sierpnia palety produkowane przez członków EPAL będą nosiły wyłącznie oznaczenia tej organizacji. To jednak nie powinno osłabić pozycji polskich producentów, którzy pozostają wierni systemowi EPAL.

– Zdecydowana większość – ok. 98 proc. naszych producentów, czyli naszych członków, wyraziła wolę współpracy na dotychczasowych zasadach, podpisując z nami umowę – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Roman Malicki, prezes zarządu Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.

Ponieważ na całym świecie rynek palet dynamicznie się rozwija – według przedstawicieli EPAL – Międzynarodowa Unia Kolejowa chciała przejąć nad nim kontrolę, tworząc nową organizację paletową.

– Rynek należy do bardzo dynamicznych, natomiast udział kolei w obrocie paletowym europalet jest dziś marginalny. Należy on przede wszystkim do sieci handlowych, dużych organizacji logistycznych i transportu samochodowego – podkreśla Malicki.

Z uwagi na to, że kolej ma stosunkową niewielką rolę w obrocie paletowym, EPAL nie zgodził się na warunki UIC. Oznacza to, że od 1 sierpnia europalety nie będą znakowane symbolem EUR w owalu, a od początku przyszłego roku UIC zamierza stworzyć nowy, konkurencyjny system.

Paweł Wojciechowski, dyrektor ds. technicznych EPAL podkreśla, że dla użytkowników zmiana nie będzie odczuwalna. Palety będą produkowane w oparciu o te same normy, więc ich jakość będzie bardzo zbliżona.

– Różnica będzie polegać jedynie na oznaczeniu, które będzie widoczne na wspornikach. Na naszych europaletach będzie to cztery razy EPAL, czyli na każdym zewnętrznym wsporniku będzie oznaczenie EPAL w owalu. Jeżeli chodzi o wymienialność tych palet w całym poolu, będą one wymienialne bez żadnych problemów, więc sytuacja dla przeciętnego użytkownika nie będzie miała znaczenia – tłumaczy Wojciechowski.

Podstawowym założeniem systemu europalet jest ich pełna wymienialność (tzw. pool paletowy). Dzięki standaryzowanym rozmiarom i jakości odbiorcy mogą odesłać producentom dowolne palety, ale nie koniecznie te same, na których przyjechał do nich towar. EPAL zapewnia, że by zminimalizować problemy na rynku uzna palety UIC za w pełni wymienialne. Nie będzie również problemem wymiana nowych palet EPAL-EPAL ze starymi EPAL/EUR.

UIC planuje wypuścić na rynek pierwsze palety własnej produkcji dopiero na początku przyszłego roku. EPAL uważa, że organizacja kolejowa tworzy w ten sposób zamknięty pool paletowy, bo to nie przedsiębiorcy, lecz UIC ma być właścicielem palet./Newseria/#end.

 
Top