Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego razem z prywatnymi firmami pracuje nad nowym systemem antyplagiatowym. W ramach walki z plagiatami ma powstać publiczna baza danych prac dyplomowych obejmująca prace dyplomowe napisane od 2013 r., a być może także wcześniejsze. Chodzi o danie uczelniom wyższym lepszych narzędzi do weryfikacji samodzielności pracy studentów.

 

– Pracujemy nad takim systemem informatycznym, który pozwoli uczelniom na to, aby wszystkie prace przygotowywane przez studentów studiów licencjackich i magisterskich mogły być weryfikowane w nowym programie antyplagiatowym, o ile promotor uzna, że pracę należy zweryfikować – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dostęp do systemu będą mieć pracownicy naukowi oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna. Ma on zostać wdrożony zarówno w jednostkach publicznych, jak i prywatnych. Prace nad nim nie są jeszcze ukończone. Z ministerstwem współpracuje m.in. działająca od 2002 r. firma Plagiat.pl, zajmująca się dostarczaniem rozwiązań służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej.

– Chcemy zobowiązać uczelnie, żeby studenci możliwie najszybciej przekazywali swoje prace, rozprawy dyplomowe, magisterskie w wersji elektronicznej. Pomoże to w sprawdzeniu ich samodzielności – mówi prof. Kudrycka.

Jak dodaje minister, jeśli promotor uzna, że nie ma wątpliwości co do samodzielności pracy, to nie będzie miał on obowiązku sprawdzania jej w systemie antyplagiatowym.

– Jeśli jednak będzie miał jakieś podejrzenia co do samodzielności dzieła, to jego obowiązkiem będzie wrzucenie go do systemu. System zaś sprawdzi, czy student korzystał z innych opracowań bez zaznaczenia cytatami, odnośnikami, bibliografią etc. – wyjaśnia prof. Barbara Kudrycka.

Wprowadzenie nowego systemu plagiatowego jest elementem szerszych reform planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a kolejna nowelizacja ma zacząć obowiązywać 1 października br. W połowie kwietnia br. rząd przyjął założenia projektu dotyczącego zmian w ustawie o finansowaniu nauki. Głównymi celami tych zmian są, jak podaje na swoich stronach MNiSW, m.in. bliższe powiązanie studiów z rynkiem pracy, ułatwienie kształcenia osobom po 25. roku życia, ułatwienia dla młodych naukowców, a także wsparcie wyróżniających się jednostek naukowych. /Newseria/


 
 
Top