Otwarte Fundusze Emerytalne nie zostaną zlikwidowane, jednak wymagają gruntownej przebudowy. Emerytury powinien wypłacać ZUS - stwierdzili ministrowie finansów Jacek Rostowski oraz pracy Władysław Kosiniak Kamysz, prezentując w środę raport ws. OFE. Zmiany trzeba wprowadzić szybko, bo już 1 lipca 2014 roku rusza wypłata emerytur z ZUS i z OFE.

 

Ministrowie przedstawili wczoraj trzy warianty zmian systemu emerytalnego, które następnie zostaną zaproponowane Radzie Ministrów do dalszej debaty.

Pierwszy wariant to likwidacja części „obligacyjnej” OFE. - „To znaczy, że ta część środków, których OFE nie mają prawa inwestować w akcje, byłaby przeniesiona z OFE na subkonta w ZUS. Jej równowartość byłaby zaksięgowana na tych subkontach przyszłych emerytów i obecnych; byłaby waloryzowana na tych samych zasadach, jak obecnie są waloryzowane środki tam zgromadzone” - wyjaśnił wicepremier minister finansów Jacek Rostowski. W tym wariancie OFE miałyby zakaz inwestowania w państwowe papiery dłużne.Drugi wariant to dobrowolność uczestnictwa w OFE. Każdy decydowałby, czy chce należeć do OFE, czy nie. Jeśli nie, to wówczas składka w całości trafiałaby do ZUS. Decyzja o przejściu do ZUS byłaby nieodwołalna. W przypadku osób, które pozostałyby w OFE, uzbierane emerytury wypłacałby ZUS.

Trzeci wariant ministrowie nazwali „dobrowolność plus”. W tym przypadku ubezpieczony mógłby wybrać: czy przekazać całość składki do ZUS w jej obecnej wysokości - czyli 19,52 proc., czy tylko część - 17,52 proc., a 2 proc. do OFE i jeszcze do tego dopłacałby 2 procent wynagrodzenia. Tak więc w sumie do ZUS i do OFE odprowadzałby 21,52 procent swojego wynagrodzenia brutto. -  Nie może być mowy do powrotu do systemu sprzed 2011 roku, kiedy to składka do OFE wynosiła 7,3 procent pensji - zastrzegł Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że wszystkie zmiany, jakie wprowadzone zostałyby w OFE muszą zadbać, by sposób wypłat emerytur pozostał bezpieczny, tani (nie wymagał dodatkowych opłat ze strony ubezpieczonych), dożywotni i by emerytury były waloryzowane. 


>> R. Petru: rządowe warianty zmian w OFE rozwiązują problemy budżetu państwa, ale nie przyszłych emerytur

Na 10 lat przed przejściem na emeryturę składka każdego uczestnika OFE stopniowo, co roku zaczynałaby być przenoszona do ZUS, ale rocznie w wysokości 1/10 uzbieranego kapitału, powiedział minister pracy.

-  Trzeba wymusić na OFE konkurowanie między sobą - mówił z kolei minister finansów Jacek Rostowski. Minister finansów proponuje też zliberalizowanie reguł inwestowania przez OFE.
jp/wł, pap, bankier.pl fot. Maciej Śmiarowski/KPRM
 
Top