Do zakończenia budowy trzeciej nitki rurociągu "Przyjaźń" zostało zaledwie 61 kilometrów. Inwestycja, która rozpoczęła się w 2002 roku, utknęła w miejscu. Trzecia nitka ma odciążyć dwie pierwsze, których większa część ma ponad 40 lat i ich żywotność właśnie się kończy. Ale to nie znaczy, że trafią na złom – operator rurociągu szuka dla nich nowego zastosowania.

 

– Prowadzimy w tej chwili analizę wykorzystania pierwszej nitki rurociągu. Jak stwierdzali moi poprzednicy, pomysły były różne. Jeden z pomysłów jest taki, żeby wykorzystać ten rurociąg jako rurociąg paliwowy. Rozważymy, co będzie dla nas optymalne, a jednocześnie musimy cały czas pamiętać, że gdzieś musimy zabezpieczyć interes naszego kraju – tłumaczy  Marcin Moskalewicz, prezes PERN "Przyjaźń" S.A.

"Przyjaźń" to największy na świecie system rurociągów, który wybudowano w latach 60-tych. Łączy Syberię i Europę Środkową. Nitka północna, która biegnie przez Białoruś i Polskę łączy Syberię z niemieckim Lipskiem. Nitka południowa biegnie przez Ukrainę i Słowację dwoma odgałęzieniami do Czech i Węgier. System to w sumie około 8 900 km rurociągów, które w ciągu każdego roku transportują około 66,5 miliona ton ropy naftowej, w tym samą północną nitką około 49,8 miliona ton. Trzecia nitka biegnąca przez Polskę to przede wszystkim przedsięwzięcie biznesowe.– Jesteśmy spółką prawa handlowego, wszystko musi się opierać na prostym biznesie, musi być dodatnie NPV [miernik efektywności inwestycji – red.], musi być wewnętrzna stopa zwrotu na odpowiednim poziomie. To wszystko będziemy analizować – mówi Marcin Moskalewicz.

Dokończenie inwestycji będzie kosztować około 50 mln zł.

– To już nie jest duży koszt. To jest już rzeczywiście rzut na taśmę. Jestem przekonany, że 2014 to już jest deadline na skończenie tego projektu – dodaje prezes spółki.

PERN nie zna jeszcze ostatecznych kosztów całej inwestycji. Wszystko z powodu sporów sądowych, związanych z własnością działek, przez które przebiega rurociąg. Niektóre sprawy jeszcze trwają, a więc nie można określić, czy i jakie ewentualnie kwoty obciążą budżet tego projektu. (Zr. Newseria)


 
Top