Zdaniem Prokuratora Generalnego, Andrzeja Seremeta karanie grzywną właściciela pojazdu, który po przedstawieniu zdjęcia z fotoradaru odmawia ujawnienia personaliów osoby kierującej jego autem, jest niekonstytu­cyj­ne.

 

Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem kierowców w walce z fotoradarami został... Prokurator Generalny. Andrzej Seremet zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis umożliwiający karanie mandatem właściciela pojazdu, który po przedstawieniu zdjęcia z fotoradaru odmawia ujawnienia personaliów osoby kierującej jego autem. Zdaniem szefa polskiej prokuratury, przepis ten jest niekonstytu­cyj­ny gdyż narusza to zasadę domniemania niewinności.
 

- Zasada domniemania niewinności stoi na przeszkodzie przypisaniu komukolwiek winy za dane wykroczenie, a denuncjacja jest postrzegana w społeczeństwie polskim jako dwuznaczna moralnie - twierdzi Seremet.

 Jeżeli Trybunał pozytywnie rozpatrzy wniosek Seremeta, wówczas wszystkie zdjęcia robione przez radary kierowcom, których identyfikacja jest niemożliwa trafią do kosza. 

Byłaby to kolejna wygrana bitwa w wojnie kierowców z fotoradarami. W styczniu Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że Inspekcja Transportu Drogowego gromadzi dane i wizerunki kierowców na podstawie wadliwego rozporządzenia.


 
Top