Psychologowie dzielą kobiety-konsumentki na "profesjonalistki", które odczuwają przy nabywniu produktów radość kupowania, bo mają na to środki finansowe, tzw. „zachłanne konsumpcjonistki” – kupujące pod wpływem impulsu oraz „rodzinne panie domu”, które robiąc zakupy stawiają na pierwszym miejscu potrzeby rodziny, na drugim swoje. Co ciekawe, psychologowie podkreślają, że to więcej panów niż pań robi zakupy pod wpływem impulsu.


Zdaniem prof. Dominiki Maison, podstawową cechą, która różni kobiety i mężczyzn, gdy chodzi o wydawanie pieniędzy, jest odpowiedzialność – tak wynika to z badania "Polki same o sobie", przeprowadzonego przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

– Kobiety w Polsce kupują bardziej rozważnie niż mężczyźni. Dużo rozważniej wydają pieniądze, bardziej potrafią zaoszczędzić, chętniej kupią dla innych, dla bliskich, chętniej się też angażują w charytatywne akcje. Badanie pokazało, co jest sporym zaskoczeniem, że mężczyźni częściej niż kobiety, kupują pod wpływem impulsu – myślę, że to jest trochę przełamanie funkcjonującego powszechnie stereotypu – mówi prof. Dominika Maison.

Panie w kontekście zakupów psychologowie dzielą na kilka „typów”.

– Mamy spełnione profesjonalistki, które kupują z dużą radością kupowania, potrafią wydawać pieniądze, mają też sporo pieniędzy. Dla tych kobiet pieniądze są środkiem do celu, czyli cieszą się one tym, co kupią i kupują w dojrzały konsumencko sposób. Drugi typ kobiet-konsumentek to zachłanne konsumpcjonistki, które mają bardzo materialistyczne nastawienie, kupują zachłannie, aby mieć jak najwięcej, i jeśli im się dana rzecz spodoba, muszą ją mieć natychmiast. Dla tych kobiet nie jest ważne, że np. zabraknie do pierwszego, ona musi kupić i natychmiast to kupuje, zapominając o całym świecie – podkreśla prof. Maison.

Mniej konsumpcjonistycznie do zakupów nastawione są kobiety określane przez ekspertkę jako „rodzinne panie domu”.

– "Rodzinne panie domu" są nastawione na rodzinę, nie są nastawione materialistycznie do życia, nie mają za dużo pieniędzy, ale podchodzą bardzo funkcjonalnie do zakupów. Szukają tanich miejsc, szukają okazji, po to, żeby zaoszczędzić, aby za pieniądze, którymi dysponują, więcej móc kupić rodzinie. Z badania wynika więc, że nie ma jednego sposobu kupowania przez Polki – stwierdza prof. Dominika Maison.

Ekspertka zaznacza, że z innych przeprowadzonych przez nią badań wynika, że wśród mężczyzn jest więcej materialistów niż wśród kobiet.

– Typ profesjonalnego konsumenta oraz rodzinnego pana domu funkcjonuje także wśród panów. Wśród panów typ profesjonalnego konsumenta występuje być może nawet trochę częściej niż wśród kobiet w tej grupie. Z kolei dla „rodzinnego pana domu” podstawową wartością jest rodzina. I ci mężczyźni trochę inaczej odbierają np. reklamy produktów – mówi prof. Maison.

Podejście do pieniędzy i ich wydawania bierze się, niezależnie od płci, głównie z wychowania. Wpływ mają również kultura i cechy osobowości.

– Są osoby, które wyrastają w bardzo materialistycznej rodzinie i wyznają zupełnie inne wartości. gdy chodzi o wydawanie pieniędzy. Na przykład są antymaterialistami. Albo odwrotnie – wywodząc się z rodziny o innych wartościach mogą nabrać tych materialistycznych wartości w ramach swojej socjalizacji, w ramach wpływu otoczenia – reasumuje ekspertka.


 
Top