Gremi Media Sp. z o.o.
Warszawa, 05.03.2013 rok

Na początku stycznia 2013 roku spółka Gremi Media (dawniej Presspublica) złożyła przeciwko Fratrii, wydawcy tygodnika „W sieci" wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez, między innymi: nakazanie Fratrii zaniechania naruszania zasad uczciwej konkurencji, tj. korzystania przez Fratrię z oznaczenia „W sieci". Zdaniem Gremi Media spółka Fratria dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji używając nazwy zbieżnej z nazwą wydawanego przez Gremi Media serwisu internetowego „W sieci opinii".

Sąd uwzględnił wniosek i wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne. Gremi Media ma nadzieję, że Fratria zastosuje się do postanowienia i będzie je respektować. Spodziewamy się, że zostało ono doręczone Fratrii na początku marca br. Gremi Media, zobowiązana postanowieniem Sądu złożyła pozew przeciwko Fratrii o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Sprawa między Gremi Media a Fratrią jest w toku.

Z poważaniem

Hanna Wawrowska
Pełnomocnik Zarządu ds. Korporacyjnych
Gremi Media, Sp. z o. o.
© Wszystkie prawa zastrzeżone 


więcej: więcej >>
 
 
Top