Firmy zarządzane przez kobiety częściej niż te kierowane przez mężczyzn korzystają przy finansowaniu działalności z kredytów bankowych. Z raportu przeprowadzonego przez Big InfoMonitor wynika też, że lepiej kontrolują poziom zaległych należności. „Kobiecym” firmom kontrahenci są winni mniejsze kwoty niż przedsiębiorstwom zarządzanym przez mężczyzn.

– Z naszego badania wynika, że wśród firm zarządzanych przez mężczyzn występują często wyższe kwoty niespłaconych zobowiązań, powyżej 100 tys. zł, natomiast wśród pań te kwoty są poniżej 100 tys. zł. To pokazuje, że panie są bardziej wrażliwe na to, co się dzieje z finansami – tak przynajmniej wynika raportu – i bardziej dbają o tę stronę finansową i ściąganie należności. Powoduje to, że kwoty zaległości są mniejsze niż w przypadku firm zarządzanych przez mężczyzn – mówi w Agencji Informacyjnej Newseria Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor.

BIG InfoMonitor przygotował raport na temat wpływu nieterminowych płatności na działanie przedsiębiorstw według kryterium płci osób zarządzających. W ocenie 61 proc. firm zarządzanych przez kobiety nieterminowe płatności są postrzegane jako częsty problem. W przypadku przedsiębiorstw prowadzonych przez mężczyzn jest to 57 proc. Jednak zdaniem kobiet tylko 26 proc. kontrahentów ma zdecydowanie niską zdolność do regulowania zobowiązań, mężczyźni oceniają tak 36 proc. kontrahentów.

Z badania wynika, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni zarządzający firmami uważają nieterminowe płatności za utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, 83 proc. badanych w obu grupach uważa, że jest to poważna przeszkoda w prowadzeniu firmy.

Raport InfoMonitora podaje także, że firmy – bez względu na płeć osób zarządzających – jako główne główne źródło finansowania (83-84 proc.) działalności wskazały środki własne. Jednak 36 proc. ankietowanych pań wskazało kredyt w banku komercyjnym jako źródło kapitału, w przypadku badanych mężczyzn było to tylko 24 proc. Kredyt w banku jest finansowaniem obarczonym znacznie większym ryzykiem niż korzystanie ze środków własnych.

– Porównując efekty działań czy to, jaka jest skłonność do podejmowania ryzyka przez menedżerów kobiety i menedżerów mężczyzn, widać, że panie w takim samym stopniu jak mężczyźni potrafią podejmować ryzykowne decyzje i często wykorzystują w większym stopniu niż mężczyźni np. finansowanie zewnętrzne do finansowania działalności firmy. Jest to dobry kierunek działania i pozwala rozwijać działalność firm – podkreśla prezes BIG InfoMonitor.

W ocenie 30 proc. ankietowanych firm prowadzonych przez kobiety, banki komercyjne łatwiej umożliwiają uzyskanie finansowania niż spółdzielcze (na przewagę tych ostatnich wskazało tylko 15 proc. „kobiecych” przedsiębiorstw). (Newseria)
 
Top