Bank PKO BP rozważa kolejne fuzje i przejęcia, jeśli na polskim rynku usług finansowych pojawią się okazje korzystnych transakcji. Ze względu na strategiczne plany banku, który chce powiększyć portfel zamożnych klientów z dużych miast, dobrym kandydatem jest Bank Millennium. PKO BP złożył także nową ofertę Bankowi Pocztowemu.


 – PKO Bank Polski analizuje różne ścieżki rozwoju, ale oczywiście podstawowym scenariuszem naszego wzrostu jest dalsza realizacja strategii wzrostu organicznego, którą realizujemy w PKO Banku Polskim już od kilku lat. Natomiast biorąc pod uwagę szansę, które wynikają z okazji rynkowych, chcemy również zagrać wyraźną rolę na rynku fuzji i przejęć innych, mniejszych instytucji finansowych – mówi Agencji Informacyjnej Newseria wiceprezes banku, Jakub Papierski w wywiadzie udzielonym podczas konferencji "Wyzwania branży finansowej 2013" zorganizowanej przez Mondial Assistance i CMS Cameron McKenna.
Ze względu na strategiczne plany PKO BP, który chce powiększyć portfel zamożnych klientów z dużych miast, dobrym kandydatem do potencjalnego przejęcia jest więc bank Millennium.
– Millennium jest bankiem, który pozwoliłby naszemu bankowi wyraźnie wzmocnić swoją pozycję w centrach miast, we współpracy z klientami zarówno detalicznymi jak i korporacyjnymi. Wierzymy, że będzie to wyraźny element naszej strategii w najbliższych kwartałach – tłumaczy Papierski.
PKO BP złożył także kolejna ofertę Poczcie Polskiej w sprawie dokapitalizowania Banku Pocztowego. Bank chce wyłożyć na ten cel 290 milionów złotych. Poczta Polska miałaby zainwestować 90 milionów. Propozycja PKO BP zakłada również zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, decyzji o emisji akcji i większego wpływu na proces podejmowania decyzji w Banku Pocztowym.
 – Wierzymy, że Poczta Polska wnikliwie rozważy tę ofertę i będzie skutkowała ona rzeczywistą współpracą naszych instytucji – podkreśla wiceprezes PKO BP.
Obecnie PKO BP posiada 25 procent akcji plus 1 akcję Banku Pocztowego. Właścicielem pozostałych 75 procent minus 1 akcja jest Poczta Polska. Bank Pocztowy jest jedną z najszybciej rozwijających się instytucji w Polsce. Jego rezerwy kapitałowe są jednak ograniczone, dlatego potrzebuje dokapitalizowania. Zgodnie z propozycją po emisji akcji PKO BP miałby 50 proc. minus 1 akcja. Pozostałe – Poczta Polska. Jeden z warunków to zmiana statutu Banku Pocztowego tak, by PKO BP miał prawo do czterech z 7 członków Rady Nadzorczej.
PKO BP zadeklarował chęć kupienia od Poczty Banku Pocztowego za 240 mln zł. W grudniu propozycja została odrzucona. (Newseria)

 
Top